Kärlek

Ge vänskap till många, ge kärlek till få,
men ge ditt hjärta till en, inte två.

vi två